Amoi

Amoi E860 Microsoft Windows Mobile 5.0 Phon…

Layar 2.8"
Baterai 1150mAh
Kamera 2MP
RAM
&

Amoi E78 Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock…

Layar 2.46"
Baterai 1100mAh
Kamera 2MP
RAM
&

Amoi E76 Microsoft Windows Mobile 5.0 Phon…

Layar 2.2"
Baterai 1100mAh
Kamera 2MP
RAM
&

Amoi E72 Microsoft Windows Mobile 5.0 Phon…

Layar 2.0"
Baterai 1100mAh
Kamera 1.3MP
RAM
&

Amoi WMA8701A Feature phone

Layar 2.2"
Baterai 820mAh
Kamera 2MP
RAM
&

Amoi WMA8703 Feature phone

Layar 2.2"
Baterai 920mAh
Kamera 3MP
RAM
&

Amoi CMA8170 Feature phone

Layar 2.0"
Baterai 860mAh
Kamera 1.3MP
RAM
&

Amoi A203 Feature phone

Layar 1.5"
Baterai 750mAh
Kamera 0.3MP
RAM
&

Amoi A200 Feature phone

Layar 1.5"
Baterai 750mAh
Kamera 0.3MP
RAM
&

Amoi A102 Feature phone

Layar 1.5"
Baterai 750mAh
Kamera NO
RAM
&
1 of 5 Next ❯